Geloof en gevoel

Geen geloof zonder gevoel
Over de ervaring waarop het aankomt

Van de redactie

Helaas is het uitverkocht, deze beknopte, hedendaagse vertaling van The Religious Affections: “Geen geloof zonder gevoel”. Uitgeverij Boekencentrum was echter zo vriendelijk toestemming te geven voor het publiceren van enkele gedeelten uit dit werk op deze website. Hiervoor onze hartelijke dank!

Om het geheel van het boek niet uit het oog te verliezen, volgt hier de indeling die Edwards heeft gemaakt:
1. Het wezen van gevoelens en hun plaats in het christendom
2. Dingen die geen bewijs zijn dat onze gevoelens voortkomen uit een echte bekeringservaring
3. Kenmerken van echte geestelijke gevoelens

We zullen enkele gedeelten uit het werk weergeven die het meest betrekking hebben op de gevaren van deze tijd.